C1 hè

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức SMSE

Cơ cấu tổ chức chung của Trường Vật liệu bao gồm:
 

1. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

Đảng bộ Trường Vật liệu là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ ĐHBK Hà Nội, hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng uỷ Trường Vật liệu và có trách nhiệm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Vật liệu.
 

2. BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng. Trong đó, Hiệu trưởng là người đứng đầu Trường Vật liệu, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trường đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.
 

3. CÁC HỘI ĐỒNG

  • Hội đồng Trường: Hội đồng trường được thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định: 1/ Chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển trường; Quy chế Tổ chức và hoạt động và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường; 2/ Phương hướng quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ của Trường; 3/ Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính hằng năm; báo cáo quyết toán kinh phí phù hợp với kế hoạch tài chính hằng năm đối với các nguồn kinh phí phân cấp và nguồn thu hợp pháp khác của Trường; 4/ Phương hướng, đề án tuyển sinh của Trường; cơ cấu các trình độ đào tạo và định hướng phát triển ngành, chương trình đào tạo; 5/ Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ, định hướng nghiên cứu trọng tâm, chiến lược xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu; 6/ Đề án thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị cấp Ba; 7/ Các nội dung khác theo quy chế của Đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Hội đồng Khoa học và đào tạo: Hội đồng Khoa học và đào tạo thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về các chính sách, quy chế, định hướng và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu; phát triển đỗi ngũ giảng viên, chức danh khoa học; quy hoạch các nhóm chuyên môn và phòng thí nghiệm nghiên cứu.
 

4. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

Các đơn vị thuộc Trường được chia thành 03 khối chính theo các chức năng hoạt động là: đào tạo, nghiên cứu và hành chính.
  • Khối đào tạo: bao gồm 04 Khoa và 01 Trung tâm kỹ thuật. Các Khoa phụ trách các chương trình đào tạo của một hoặc một số ngành, các nhóm chuyên môn quản lý chuyên môn của một số học phần. Trung tâm kỹ thuật phụ trách cơ sở vật chất đào tạo.
  • Khối nghiên cứu: bao gồm Trung tâm nghiên cứu sáng tạo về vật liệu, Trung tâm phân tích và đánh giá vật liệu, các Phòng thí nghiệm nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu. Khối nghiên cứu là nơi thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, sáng tạo, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp của Trường.
  • Khối hành chính: là Văn phòng trường, thực hiện chức năng hành chính tập trung, bao gồm các bộ phận trợ giúp cho Ban Giám hiệu trong các phần công việc như đào tạo, tuyển sinh, giáo vụ, quản lý khoa học công nghệ, cơ sở vật chất, tài chính kế toán, truyền thông, hợp tác đối ngoại, mạng lưới cựu sinh viên và văn thư.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây