C1 hè

Văn phòng trường

Văn phòng trường

 • Địa chỉ: P.706-D8, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 8.6548.5665
 • Email: smse@hust.edu.vn


Trưởng Văn phòng: TS. Đoàn Anh Vũ

Email: vu.doananh@hust.edu.vn

Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng và chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành công việc của Văn phòng Trường trong các mảng hoạt động:
 • Tổ chức nhân sự;
 • Chiến lược phát triển;
 • Dự án đầu tư;
 • Kế hoạch tài chính;
 • Chuyển đổi số;
 • Giao kết, đánh giá; Khen thưởng, kỷ luật;
 • Tổng hợp.

Phó trưởng Văn phòng: TS. Nguyễn Ngọc Minh

Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Điều hành công việc Văn phòng Trường trong các mảng hoạt động:
 • Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Sở hữu trí tuệ;
 • Hợp tác đối ngoại (bao gồm cả hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước);
 • Tuyển sinh đại học và sau đại học;
 • Mạng lưới cựu sinh viên;
 • Dịch vụ khoa học công nghệ;
 • Cơ sở vật chất.

Phó Trưởng Văn phòng: TS. Đào Thị Chinh Thuỳ

Email: thuy.daothichinh@hust.edu.vn

Điều hành công việc Văn phòng Trường trong các mảng hoạt động:
 • Đào tạo đại học và sau đại học;
 • Công tác sinh viên;
 • ISO; Kiểm định;
 • Công tác nội vụ - hành chính văn phòng;
 • Công tác truyền thông; Tổ chức sự kiện;
 • Đào tạo ngắn hạn.

Nguyễn Thị Thu Hằng – Chuyên viên Văn phòng, phụ trách kế toán

Email: hang.nguyenthithu@hust.edu.vn

 • Hỗ trợ soạn thảo Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm do Đại học phân cấp cho Trường;
 • Tính toán lương 2 cho cán bộ trong Trường theo giờ giao kết và Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường đã được phê duyệt;
 • Thanh quyết toán các hoạt động chi từ ngân sách phân cấp của Trường; Định kì tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của Trường;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Đỗ Thị Huế – Chuyên viên Văn phòng

Email: hue.dothi@hust.edu.vn

 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về hoạt động công tác sinh viên;
 • Thực hiện các hoạt động nội vụ của văn phòng; tổ chức các sự kiện;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong việc triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn;
 • Công tác văn thư và quản lý con dấu của Trường;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Nguyễn Thị Thúy – Chuyên viên Văn phòng, Thủ quỹ

Email: thuy.nguyenthi@hust.edu.vn

 • Giáo vụ đại học;
 • Giáo vụ sau đại học;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Nguyễn Thị Thu Trang – Chuyên viên văn phòng

Email: trang.nguyenthithu1@hust.edu.vn

 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về cơ sở vật chất;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về dịch vụ khoa học công nghệ;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong hoạt động của Trung tâm kĩ thuật;
 • Thực hiện việc thanh quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Bùi Thị Liên Anh – Chuyên viên Văn phòng

Email: anh.buithilien@hust.edu.vn

 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về hoạt động hợp tác quốc tế;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong hoạt động xây dựng và triển khai các dự án đầu tư có vốn nước ngoài;
 • Phụ trách phát triển nội dung và vận hành các kênh truyền thông của Trường: Website, facebook, ...
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về công tác tuyển sinh;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Nguyễn Ngọc Lan – Chuyên viên Văn phòng

Email: lan.nguyenngoc1@hust.edu.vn

 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về hoạt động hợp tác và phát triển mạng lưới doanh nghiệp đối tác;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về hoạt động phát triển mạng lưới cựu sinh viên;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong xây dựng và triển khai các dự án đầu tư vốn ngân sách;
 • Thực hiện nghiệp vụ hành chính nhằm đảm bảo logistic cho hoạt động thực tập và trải nghiệm của sinh viên;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Nguyễn Thị Phương Loan – Chuyên viên Văn phòng

Email: loan.nguyenthiphuong@hust.edu.vn

 • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong phát triển chương trình đào tạo;
 • Thực hiện một số nghiệp vụ hành chính liên quan tới hoạt động Khoa học và công nghệ: triển khai thông báo và tiếp nhận đăng kí đề tài các cấp; thống kê và báo cáo khoa học công nghệ định kì và đột xuất; sở hữu trí tuệ; nghiên cứu khoa học sinh viên;
 • Thư kí ISO; thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong mảng chuyển đổi số;
 • Hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Hội đồng Trường;
 • Các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây