C1 hè

Đảng uỷ - Hội đồng trường

Đảng uỷ - Hội đồng trường

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

Đảng bộ Trường Vật liệu là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ ĐHBK Hà Nội, hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng uỷ Trường Vật liệu và có trách nhiệm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Vật liệu.
 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng trường được thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định:

  1. Chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển trường; Quy chế Tổ chức và hoạt động và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường;
  2. Phương hướng quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ của Trường;
  3. Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính hằng năm; báo cáo quyết toán kinh phí phù hợp với kế hoạch tài chính hằng năm đối với các nguồn kinh phí phân cấp và nguồn thu hợp pháp khác của Trường;
  4. Phương hướng, đề án tuyển sinh của Trường; cơ cấu các trình độ đào tạo và định hướng phát triển ngành, chương trình đào tạo;
  5. Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ, định hướng nghiên cứu trọng tâm, chiến lược xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu;
  6. Đề án thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị cấp Ba;
  7. Các nội dung khác theo quy chế của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây