Đề tài NAFOSTED

Thứ bảy - 15/07/2023 16:50

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NAFOSTED

Năm Số TT Tên đề tài Mã số đề tài Các thành viên đề tài Loại đề tài Thời gian bắt đầu
2017 1 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu có cấu trúc nano trên cở sở oxít đa chất kẽm germinate (Zn2GeO4) 103.03-2016.14 Cao Xuân Thắng, Phạm Hùng Vượng, Vũ Thị Ngọc Minh, Hoàng Như Vân, Tống Thị Hảo Tâm Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/04/2017
2017 2 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nhiệt-điện thân thiện với môi trường ứng dụng cho chuyển hoá năng lượng 103.02-2016.18 Bùi Đức Long, Dương Ngọc Bình, Lê Hồng Thắng, Lê Minh Hải Đề tài thuộc quỹ Nafosted 28/04/2017
2017 3 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng pha tạp lên cấu trúc và các tính chất điện, từ và hấp thụ quang của hạt và màng pherit ganet có kích thước nanomet 103.02-2016.05 Đào Thị Thủy Nguyệt, Trần Thiên Đức, Trần Thị Việt Nga, Thân Đức Hiền, Lê Đức Hiền, Vũ Thị Hoài Hương Đề tài thuộc quỹ Nafosted 28/04/2017
2017 4 "Nghiên cứu phát triển và chế tạo cảm biến từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR)" 103.02.2016.03 Lương Văn Sử, Viện ITIMS, ĐHBKHN; Nguyễn Anh Tuấn, Viện ITIMS, ĐHBKHN;  Nguyễn Tuyết Nga, Viện VLKT, ĐHBKHN; Nguyễn Anh Tuệ, Viện VLKT, ĐHBK HN; Hoàng Quốc Khanh, Viện ITIMS, ĐHBKHN Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/05/2017
2017 5 Nghiên cứu tính chất và hình thái học của vật liệu cao su thiên nhiên biến tính có cấu trúc ma trận nano của chất độn gia cường tổng hợp bằng phản ứng ghép với monome silan hữu cơ 104.02-2017.35 Nghiêm Thị Thương, Phan Trung Nghĩa, Nguyễn Phạm Duy Linh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Ngọc Thắng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 30/11/2017
2017 6 Nghiên cứu tổng hợp hạt nano Cu(Zn,Sn)Se2 và phát triển ứng dụng cho lớp hấp thụ ánh sáng trong pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 102.02-2017.45 Nguyễn Duy Cương, Trần Đức Huy, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Anh Tuân, Đặng Việt Anh Dũng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 7 Nghiên cứu các hiệu ứng cấu trúc, hóa trị và bề mặt của các hệ hạt nano pherit spinen bọc vỏ vô cơ sử dụng kết hợp các phương pháp phổ từ nguồn synchrotron 103.02-2017.31 Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương, Vũ Văn Khải, Nguyễn Xuân Thấu, Lê Đức Hiền, Nguyễn Kim Thanh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 8 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của các hệ màng mỏng áp điện không chì tích hợp trên linh kiện MEMS ứng dụng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng 103.02-2017.14 Vũ Thu Hiền, Vũ Ngọc Hùng, Phạm Đức Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Đặng Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Sơn Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 9 Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano rGO/SMO nhằm ứng dụng cho cảm biến khí 103.02-2017.15 Nguyễn Đức Hòa, Bùi Thị Hằng, Phạm Văn Tòng, Nguyễn Văn Dũng, Chu Thị Quý, Hoàng Quốc Khanh, Đỗ Quang Đạt Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 10 Chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu có cấu trúc ống nano, rỗng và đặc trên cơ sở oxít zircon (ZrO2) 103.03-2017.35 Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Thị Hà Hạnh, Cao Xuân Thắng; Bùi Thị Hoàn, Hoàng Như Vân, Phạm Văn Huấn, Trần Thị Thanh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 11 Nghiên cứu một số hiện tượng vật lý phi tuyến trong các hệ ngưng tụ Bose-Einstein 103.01-2017.55 Nguyễn Việt Hưng, Đoàn Quảng Trị, Dương Xuân Núi, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Dung Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 12 Nghiên cứu tác động của từ trường và nhiệt độ đến độ nhớt của chất lỏng từ 104.06-2017.42 Hoàng Thị Kiều Nguyên, Nguyễn Đặng Bình Thành, Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Quang Hưng, Phùng Anh Tuân, Dương Hồng Quyên Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 13 Nghiên cứu tác động của từ trường và nhiệt độ đến độ nhớt của chất lỏng từ 104.06-2017.42 Hoàng Thị Kiều Nguyên, Nguyễn Đặng Bình Thành, Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Quang Hưng, Phùng Anh Tuân, Dương Hồng Quyên Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 14 Nghiên cứu tác động của từ trường và nhiệt độ đến độ nhớt của chất lỏng từ 104.06-2017.42 Hoàng Thị Kiều Nguyên, Nguyễn Đặng Bình Thành, Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Quang Hưng, Phùng Anh Tuân, Dương Hồng Quyên, Trương Thị Diệu Linh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2017 15 Nghiên cứu tính chất và hình thái học của vật liệu cao su thiên nhiên biến tính có cấu trúc ma trận nano của chất độn gia cường tổng hợp bằng phản ứng ghép với monome silan hữu cơ 104.02-2017.35
TS. Nghiêm Thị Thương
Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2017
2018 16 Nghiên cứu cơ chế hình thành cốt hạt Al2O3 insitu trong vật liệu composite cơ sở nền liên kim Al-Ti ứng dụng chế tạo van xả động cơ đốt trong 103.02-2017.349 Trần Đức Huy, Dương Ngọc Bình, Đặng Quốc Khánh, Lê Minh Hải, Đỗ Thanh Bình Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/08/2018
2018 17 Nghiên cứu chế tạo hợp kim giả tinh thể hệ Al-Fe-TM bằng phương pháp luyện kim bột 103.02-2017.366 Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Việt, Lê Hồng Thắng, Nguyễn Cao Sơn, Phạm Ngọc Diệu Quỳnh, Trinh Văn Trung Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/08/2018
2018 18 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano phức hợp thông minh Ag-PHMB-SPMNPs chứa nano bạc, polyhexanide, nano ferrite siêu thuận từ và ứng dụng thử nghiệm in vitro trong y sinh 103.99-2017.340 Lê Thị Tâm, Lê Anh Tuấn, Ngô Xuân Đinh, Nguyễn Thị Phượng, Mai Mai, Vũ Văn Cát Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/08/2018
2018 19 Nghiên cứu chế tạo GO@Fe3O4 dạng lai và dạng lõi-vỏ nhằm ứng dụng hấp phụ kim loại nặng 103.02-2017.357 Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Lan Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/08/2018
2018 20 Nghiên cứu phản ứng hydroformyl hóa etylen trên xúc tác nano Au và xúc tác tẩm chất lỏng ion chứa phức rođi (supported ionic liquid phase - SILP) 104.05-2017.333 Chu Thị Hải Nam, Phạm Thị Mai Phương, Giang Thị Phương Ly, Trương Dực Đức, Nguyễn Trung Hiếu Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/08/2018
2018 21 Màng mỏng sắt điện với đặc trưng áp điện cao và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài nhằm ứng dụng trong các linh kiện vi cảm biến và vi truyền động 103.99-2018.23 Vũ Ngọc Hùng; Ngô Đức Quân;  Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Thị Quỳnh Chi; Đặng Thị Hà ; Trịnh Thị Trang Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 22 Vật liệu nano sắt điện có cấu trúc phức tạp: Các tính chất cơ lý mới và tính điều khiển bằng cơ học 103.02-2018.06 Lê Văn Lịch, Nguyễn Trọng GIảng, Đinh Văn Hải, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Việt Tiến Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 23 Nghiên cứu các tính chất cơ bản và khả năng ứng dụng của ô xít kim loại bán dẫn cấu trúc nano pha tạp bằng phương pháp cấy ion 103.02-2018.36 Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Hanh, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thị Hồng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 24 Nghiên cứu dòng chảy kim loại và texture của hợp kim nhôm trong quá trình biến dạng dẻo mãnh liệt (SPD) dưới tác dụng của áp suất ngược (BP) nhằm chế tạo vật liệu có hạt siêu mịn 107.01-2018.25 Phạm Quang, Trần Thị Thu Hiền, Đặng Thị Hồng Huế, Hoàng Thị Ngọc Quyên Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 25 Tổng hợp và đặc trưng điện hóa của vật liệu nano tổ hợp oxit sắt -  các bon ứng dụng cho pin sắt-khí 103.02-2018.04 Bùi Thị Hằng, Doãn Hà Thắng, Nguyễn Tuyết Nga, Trịnh Tuấn Anh, Vũ Mạnh Thuần, Phạm Thị Thủy Triều, Ngô Nhật Nam, Nguyễn Hạ Thi Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 26 Tính chất quang xúc tác hiệu suất cao của các cấu trúc nano SnO2/rGO ứng dụng trong lĩnh vực xử lý môi trường nước 103.02-2018.25 Phạm Văn Tuấn, Trần Ngọc Khiêm, Trần Thị Quỳnh Hoa, Lê Trung Hiếu, Lã Quỳnh Nga Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 27 Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm về hiệu ứng tăng cường bề mặt của các cấu trúc chứa dãy các nano kim loại quý 103.02-2018.48 TS. Đoàn Quảng Trị,Ths. Dương Xuân Núi, TS. Nguyễn Việt Hưng, TS. Võ Nguyễn Đăng Khoa, TS. Dương Chính Cương, TS. Nguyễn Lương Thiện, Ths Nguyễn Văn Cường Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 28 Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí trên cơ sở màng mỏng ôxít kim loại biến tính bởi đảo xúc tác micro-nano 103.99-2018.16 Nguyễn Văn Toán, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Thị Bắc Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2018 29 Nghiên cứu vi cấu trúc và cơ chế từ hóa của các hạt có cấu trúc nano kết hợp hai pha từ cứng và từ mềm dạng composit và lõi vỏ 103.02-2017.16 Trần Thị VIệt Nga, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Thanh, Hoàng Hà, Ngô Quang Minh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/12/2018
2019 30 Mô phỏng Monte Carlo cho hệ tương quan điện tử mạnh có liên kết spin-orbit 103.01-2018.12 Đặng Thế Hùng, Nghiêm Thị Minh Hòa, Nguyễn Hoàng Linh, Đào Xuân Việt, Lương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Tùng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/01/2019
2019 31 Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc và cơ tính của các sản phẩm từ thép không gỉ (mác 316L, 439), hợp kim Co-Cr, hợp kim Ti và hợp kim Cu-Ni được chế tạo bằng công nghệ in 3D trên vật liệu kim loại với các tham số công nghệ khác nhau 107.99-2018.336 Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Ngọc Diệu Quỳnh, Đặng Quốc Khánh, Hoàng Thị Ngọc Quyên Đề tài thuộc quỹ Nafosted 22/04/2019
2019 32 Nghiên cứu mô phỏng hiện tượng chuyển pha trong mô hình XY tổng quát 103.05-2019.44 Đào Xuân Việt, Nguyễn Ngọc Anh, Lương Minh Tuấn, Phạm Tuấn Minh, Nguyễn Đức Tùng, Phạm Ngọc Anh Huy Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/09/2019
2019 33 Tổng hợp và tính chất quang của bột huỳnh quang phát quang ánh sáng đỏ K2SiF6 và K3AlF6 pha tạp Mn4+, R2+ (R2+ = Mg2+, Ba2+, Ca2+ và Sr2+) ứng dụng trong chế tạo WLED 103.03-2019.45 Nguyễn Duy Hùng, Chu Vân Anh, Nguyễn Hữu Tình, Nguyễn Thế Duyến, Vũ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kim Liên Đề tài thuộc quỹ Nafosted 05/09/2019
2019 34 Phát triển vật liệu polyme sinh học: Nghiên cứu phản ứng tổng hợp mono và diesters từ 5-hydroxymethylfurfural (HMF) và rượu hai chức no mạch hở 104.02-2019.12 Trần Thị Thúy, Trần Quang Tùng, Nguyễn Huy Tùng, Trần Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Hưng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 10/09/2019
2020 35 Real-time Virtual Reactor: an application of Internet of Things, Artificial Intelligence, and Multi-physics Simulation for monitoring and optimizing crystal growth process       01/01/2020
2020 36 Development of Ga2O3 single crystal manufacturing by edge-defined film-fed growth technology       01/01/2020
2020 37 Development of functional ceramic/metal precusor for ALD technology for semiconductor processing       01/01/2020
2020 38 Nghiên cứu chế tạo đa cảm biến trên cơ sở màng mỏng ôxit SnO2 và thử nghiệm hệ thống quan trắc không dây xác định nồng độ khí NH3 và H2S 14/2020/TN Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đức Hòa, Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Toán, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Tùng Lâm, Quản Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Xuân Thái, Đặng Ngọc Sơn, Nguyễn Hồng Hanh, Võ Thanh Được Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/04/2020
2020 39 Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện tử của một số vật liệu phân cực spin dạng hợp kim nửa kim loại Heusler và oxit bán dẫn perovskite kép có kích thước nano met 103.02-2019.321 Nguyễn Phúc Dương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Lương Ngọc Anh, Lê Đức Hiền, Vũ Thị Hoài Hương Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/04/2020
2020 40 Nghiên cứu tính chất quang và bán dẫn từ pha loãng của vật liệu nano tổ hợp ôxít bán dẫn (ZnO, TiO2, SnO2...) pha tạp các nguyên tố phi từ (C, S, Al, Si...) 103.02-2020.51 Nguyễn Đức Dũng, Phạm Thế Kiên, Ngô Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Xuân Chiến, Dương Thị Thanh Trà Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/10/2020
2020 41 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo sát đặc trưng của kênh dẫn sóng plasmonic lai có chiều dài truyền ở tỷ lệ cm và kích thước mốt truyền nhỏ hơn nhiều lần bước sóng 103.02-2020.49 Chu Mạnh Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thanh Hương,  Nguyễn Văn Đường, Nguyễn Thị Thanh Lan, Vũ Thị Ngọc Thúy Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/10/2020
2020 42 Cảm biến các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độ nhạy cao dựa trên các oxit kim loại có cấu trúc rỗng nhằm phân tích hơi thở 103.02-2020.18 Nguyễn Đức Hòa, Đặng Thị Thanh Lê, Sơn, Hanh, Duy, Hòa Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/10/2020
2020 43 Nghiên cứu sử dụng dẫn xuất xenluloza làm chất tạo mao quản cho tổng hợp zeolit ZSM-5 mao quản trung bình ứng dụng làm xúc tác cho các quá trình chuyển hóa hữu cơ 104.01-2020.14 Phan Huy Hoàng, Lê Quang Diễn, Thái Đình Cường, Nguyễn Thị Minh Phương, Dương Thanh Tùng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/10/2020
2021 44 Nghiên cứu tổng hợp hạt cầu micro có cấu trúc lỗ xốp meso từ vật liệu sinh học Sr-carbonated hydroxyapatite ứng dụng cho cấy ghép xương và vận chuyển thuốc 104.03-2020.36 Lê Thị Băng, Bùi Đức Long, Trịnh Văn Trung, Nguyễn Thị Vân Thanh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 01/01/2021
2021 45 Nghiên cứu chế tạo chấm lương tử perovskite và phát triển ứng dụng cho linh kiện chiếu sáng rắn cấu trúc vô cơ dị thể 103.02-2020.46 Dương Thanh Tùng, Lưu Thị Nhạn, Phan Huy Hoàng, Trần Quốc Hoàn, Lê Quốc Đạt, Lê Quốc Tuấn, Lương Văn Đương Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/01/2021
2021 46 Nghiên cứu chế tạo LED phát ánh sáng phù hợp với nhịp sinh học và phù hợp với phát triển của cây trồng NCUD.02-2019.47 Nguyễn Đức Trung Kiên, Đề tài thuộc quỹ Nafosted 02/02/2021
2023 47 Nghiên cứu và chế tạo vật liệu nano composite TMDs/SMOs ứng dụng trong cảm biến khí hoạt động nhiệt độ thấp 103.02-2021.39 Chử Mạnh Hưng; Nguyễn Đức Chiến; Hoàng Sĩ Hồng; Nguyễn Xuân Thái; Phạm Văn Thắng; Nguyễn Việt Nhật; Nguyễn Văn Hùng Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/08/2023
2023 48 Nghiên cứu truyền dẫn sóng quang trong một số loại linh kiện quang tử mới: Tương tác phi tuyến và các tính chất tô-pô 103.01-2021.152 Nguyễn Việt Hưng; Đoàn Quảng Trị; Nguyễn Thị Dung; Trần Thị Hải; Dương Chính Cương; Nguyễn Lương Thiện Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/08/2023
2023 49 Nghiên cứu đặc tính hấp phụ khí của các hệ vật liệu nano dị thể trên cơ sở hạt nano ô-xít spinel và GO ứng dụng trong cảm biến kiểu thay đổi khối lượng 103.02-2021.16 Nguyễn Khắc Mẫn, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Văn Cát, Nguyễn Văn Quy Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/08/2023
2023 50 Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời màng mỏng thế hệ mới Sb2(S,Se)3 sử dụng điện cực cửa sổ sợi nano kim loại 103.02-2021.155 nguyễn duy cường, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Anh Tuân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đăng Tuyên, Trần Quốc Hoàn Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/09/2023
2023 51 Nghiên cứu chế tạo sợi nano dị thể In2O3-WO3 sử dụng phương pháp phun tĩnh điện ứng dụng cho cảm biến khí 103.02-2021.36 Đặng Thị Thanh Lê; Nguyễn Văn Duy; Nguyễn Văn Toán; Đỗ Thị Ngọc Trâm; Hoàng Quốc Khanh; Vũ Anh Tuấn Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/09/2023
2023 52 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố pha tạp, thiếu khuyết oxy và độ xốp lên độ dẫn của một số hợp chất ganet sắt 103.02-2021.15 Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Trần Thị Việt Nga, Vũ Thị Hoài Hương, Lương Ngọc Anh Đề tài thuộc quỹ Nafosted 15/09/2023

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây