Thông tin nhân sự

Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Minh

Chức vụ: Giảng viên; Phó trưởng VP trường VL

Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ Thuật Vật Liệu

Địa chỉ email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt

Lý lịch khoa học

Giới thiệu

TS. Nguyễn Ngọc Minh hiện là giảng viên chính thuộc Khoa kỹ thuật vật liệu, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt luyện năm 2003, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu định hướng vật liệu nano, Đại học Sains Malaysia năm 2007; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2015. Các hướng nghiên cứu chính hiện nay của TS. Nguyễn Ngọc Minh bao gồm: Công nghệ hóa nhiệt luyện (thấm nitơ thể khí, thấm cácbon thể khí); Thiết kế công nghệ xử lý nhiệt cho thép kết cấu; Tổng hợp vật liệu nano và vật liệu y sinh

Các môn giảng dạy

 • “Khoa học vật liệu nâng cao”- cao học
 • “Vật liệu kỹ thuật”- đại học
 • “Vật liệu học” – đại học
 • “Thí nghiệm kim loại” – đại học
 • “Ăn mòn và bảo vệ vật liệu” – đại học
 • “Đồ án lựa chọn vật liệu” – đại học
 • “Đồ án thiết kế xưởng nhiệt luyện” – đại học
 • “Thiết kế công nghệ nhiệt luyện” – đại học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện.
 • Tổng hợp vật liệu nano và vật liệu y sinh.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Một số đề tài NCKH điển hình:

 • Đề tài cấp trường (HUST) mã số T2022-PC-084, 11/2022-10/2023, chủ nhiệm đề tài, đang thực hiện.
 • Đề tài CẤP SỞ mã số TB-CT/CN01/19-20, 04/2019-12/2020, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.

Một số bài báo điển hình:

Tạp chí Web of Science:

 • Nguyen Ngoc Minh, Hoang Thi Ngoc Quyen, Tran Thi Xuan, Fabrication of nickel magnetic nanoparticles by combination of polyol and hydrothermal processes, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol 17 (2022), No. 2, pp 597-605.
 • Nguyen Ngoc Minh, Synthesis of biphasic calcium phosphate minerals from shells of poker-chip venus, Ceramics – Silikáty, Vol 65 (2021), No. 3, pp 281-284.
 • Dang Thi Hong Hue, Nguyen Hong Hai, Nguyen Ngoc Minh, Hoang Thi Ngoc Quyen, Effects of the Destabilisation Heat Treatments on the Precipitation of Secondary Carbides and Their Effect on the Corrosion of 27wt.% Chromium White Cast Iron, ISIJ International, Vol. 61 (2021), No. 5, pp. 1660–1668.

Tạp chí quốc tế:

 • Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Minh, Active carbon from rice husk, the solution collecting agricultural wastes and minimize environmental pollution, The 15th ISEPD 2014 - International Symposium on Eco-materials Processing and Design, January 12~15, 2014, ISBN 978-89-5708-236-2.
 • Trinh Van Trung, Nguyen Ngoc Minh, Fabrication of Silicon Carbide from Vietnamese Rice Husk Charcoal and Diatomite by Electric Arc Furnaces, Materials Science Forum, Vol. 985, pp 165-170 (2020), ISSN 1662-9752

Tạp chí trong nước:

 • Nguyễn Ngọc Minh, Công nghệ ủ mềm áp dụng cho gang trắng Cr cao, Tạp chí Khoa học công nghệ kim loại, Số 95 năm 2021, ISSN 1859 – 4344.
 • Nguyen Ngoc Minh, Synthesis of Hydroxyapatite Crystal Nanowires by Using Clamshells, Journal of Science and Technology, No 142 (A) (2020), ISSN 2354-1083.
 • Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Van Tu, Influence of Chromium and Molybdenum on Microstructures and Properties of Gas Nitriding Layer onto C20 and 20CrMo Steels, Journal of Science and Technology, No 102 (2014), ISSN 0868-3980

Sách đã xuất bản

 • Không có

Thông tin thêm

 • Không có

Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây