Thông tin nhân sự

Họ tên: GS. TS. Huỳnh Trung Hải

Chức vụ: Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp

Thuộc đơn vị: Khoa Vật liệu Hoá Học Ứng Dụng

Địa chỉ email: hai.huynhtrung@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit; 2- Vật liệu Kim loại màu và Compozit

Lý lịch khoa học


HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC:

 • Định hướ ng phát triển;
 • Tổ chức, cán bộ;
 • Giao kết;
 • Đánh giá cán bộ;
 • Chuyển đổi số;
 • Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

 

GIỚI THIỆU

GS. TS. Huỳnh Trung Hải hiện là Hiệu trưởng, giảng viên cao cấp thuộc Khoa Vật liệu hóa học ứng dụng, Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. GS. TS. Huỳnh Trung Hải đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hóa tinh vi Mátxcơva, Liên bang Nga chuyên ngành Tổng hợp hữu cơ cơ bản và hóa dầu năm 1990; hoàn thành Luận án Tiến sỹ ngành Hóa học chuyên ngành Hóa lý Đại học Công nghệ Hóa tinh vi Mátxcơva, Liên bang Nga năm 1994. Các hướng nghiên cứu hiện nay của GS. TS. Huỳnh Trung Hải bao gồm: tuần hoàn tài nguyên, kinh tế tuần hoàn.
 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Tuần hoàn tài nguyên
 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tuần hoàn vật liệu
 • Kinh tế tuần hoàn
 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU


Một số đề tài NCKH điển hình:

 • Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường" KC06/21-25.
 • Nghiên cứu công nghệ xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững có chứa nguyên tố Flo (FPOPs) trong nước thải sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác, 12/2019-11/2022, đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.CN-67/19, chủ nhiệm đề tài.
 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải, 07/2021-07/2023, đề tài Bộ Tài nguyên và Môi trường, mã số TNMT.2021.05.01, chủ nhiệm đề tài.
 

Một số bài báo điển hình:

Tạp chí Web of Science:

 • Hoai Le Tran, Dieu-Anh Van*, Duc Thao Vu, Trung Hai Huynh*. Contamination of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in sediment of the Cau River, Vietnam. Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 1573-2959, 2022, SCIE, Q2, IF 2.513, https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-022-10031-w.
 • Dieu‑Anh Van, Thanh Huy Ngo, Trung Hai Huynh*, Norihide Nakada, Florencio Ballesteros, Hiroaki Tanaka. Distribution of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in aquatic environment in Hanoi and Metro Manila. Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 1573-2959, 2021, SCI, Q2, IF 2.513, 193: 847, https://doi.org/10.1007/s10661-021-09622-w.
 • Thanh Huy Ngo, Dieu Anh Van*, Le Hoai Tran, Norihide Nakada, Hiroaki Tanaka, Hai Trung Huynh*. Occurrence of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in Cau river, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, 2021, Vol 28, pp 12082-12091, SCIE, Q2, IF 4.223, https://doi.org/10.1007/s11356-020-09195-0.
 • Huynh Trung Hai*, Ha Vinh Hung & Nguyen Duc Quang. An overview of electronic waste recycling in Vietnam. Journal of Material Cycles and Waste Management, ISSN 1438-4957, 2017, Vol 19 (1), pp 536-544, SCIE, Q2, IF 2.900, https://link.springer.com/article/10.1007/s10163-015-0448-x.

Tạp chí quốc tế:

 • Trung Hai Huynh, Vinh Hung Ha and Minh Trang Vu. Leaching of yttrium and europium from fluorescent lamp phosphor powder using nitric acid: kinetics and optimization. Geosystem Engineering, ISSN 1226-9328, 2023, ESCI, Q3, IF 1.42. https://doi.org/10.1080/12269328.2022.2156399.

Tạp chí trong nước:

 • Dao Duy Nam, Nghiem Minh Huyen, Cao Thi Hong Hanh, Van Dieu Anh, Ha Vinh Hung, Vu Minh Trang, Lam Thi Tho, Vu Thi Thu Ha, Huynh Trung Hai*.  Photocatalytic degradation of methylene blue using TiO2-coated glass beads. Vietnam Journal of Science and Technology, ISSN 2525-2518, Vol 60, 2022, pp 122-131.
 • Văn Diệu Anh, Huỳnh Trung Hải*, Ngô Huy Thành. Đánh giá kỹ thuật chiết siêu âm trong phân tích dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs) trong mẫu trầm tích sông. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, ISSN 0868-3224, 3A 2021, pp 103-109.
 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Huỳnh Trung Hải (Chủ biên), Hà Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Quảng. Tái sử dụng và tái chế chất thải, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2016, mã số 978-604-67-0702-8.
 • Huỳnh Trung Hải (Chủ biên), Văn Diệu Anh. Phân tích chất lượng môi trường, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2016, mã số 978-604-93-8859-0.
 • Huynh Trung Hai*, Nguyen Duc Quang, Nguyen Trung Thang, Nguyen Hoang Nam. Circular economy in Vietnam, book chapter. “Circular Economy: Global Perspective”. NXB Springer, 2020, ISBN 978-981-15-1051-9.
 

THÔNG TIN THÊM

Thành tích, giải thưởng:
 • Học bổng JSPS làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (2000-2002) tại Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp cao Nhật Bản.

Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây