Thông tin nhân sự

Họ tên: CN Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc đơn vị: Văn phòng trường

Địa chỉ email: hang.nguyenthithu@hust.edu.vn

Lý lịch khoa học

  • Hỗ trợ soạn thảo Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường; 
  • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm do Đại học phân cấp cho Trường;
  • Tính toán lương 2 cho cán bộ trong Trường theo giờ giao kết và Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường đã được phê duyệt;
  • Thanh quyết toán các hoạt động chi từ ngân sách phân cấp của Trường; Định kì tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của Trường;
  • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây