CÙNG CHỜ ĐÓN MÙA BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG VẬT LIỆU NĂM HỌC 2023 – 2024

Thứ năm - 23/05/2024 18:10
Hoà chung không khí sôi nổi của Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 41, năm học 2023-2024 của toàn Đại học, cùng chờ đón 36 báo cáo đến từ 134 sinh viên của Trường Vật liệu, dưới sự hướng dẫn của 26 giảng viên. Nội dung chi tiết của 36 báo cáo tại 6 Phân ban liên ngành được thông tin dưới đây. Xin kính mời Thầy Cô cùng các em sinh viên tới tham dự Hội nghị tại Toà nhà C7 - HUST trong hai ngày 25-26/5/2024 và cùng thăm quan gian triển lãm sản phẩm Sinh viên Nghiên cứu khoa học của Trường Vật liệu với 14 bộ sản phẩm được trưng bày.
 
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "AI ỨNG DỤNG, BLOCKCHAIN VÀ DỮ LIỆU LỚN"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: POSTER
 
STT
HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Nguyễn Huy Đạt,
Nguyễn Thị Hoài Thơ,
Trần Thị Khánh Huyền,
Phạm Duy Khánh
20206341,
20217270,
20217151,
20217005
XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG THẦN KINH NƠ-RON TÍCH CHẬP (CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK) ĐỂ DỰ ĐOÁN TỶ PHẦN PHA AUSTENITE/MARTENSITE CÓ TRONG THÉP HỢP KIM THẤP S1.1.28 111
Sáng 26/5: 7h30-11h30
Chiều 26/5: 13h-17h
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG NGHỆ XANH ( XỬ LÝ, TÁI CHẾ, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG, VẬT LIỆU TUẦN HOÀN ...)"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: TRÌNH BÀY

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Vũ Thị Thùy,
Nguyễn Thị Thanh Thảo,
Tống Thị Phương Anh,
Vũ Thị Lan Anh,
Nguyễn Hà Phương
20218437,
20218418,
20207244,
20207250,
20207376
ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH THIẾT KẾ TÁI CHẾ SẢN PHẨM VỚI SỢI THU HỒI TỪ ĐỒ LEN ĐÃ QUA SỬ DỤNG S2.3.05 115
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
2 Võ Văn Tĩnh,
Trần Hồng Hạnh,
Phan Thị Ngọc Ánh,
Phạm Thanh Trúc
20206488,
20217110,
20217050,
20206491
NGHIÊN CỨU TÁI SỬ DỤNG BÙN ĐỎ SỬ DỤNG LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUẶNG SẮT ÉP VIÊN S2.3.06 115
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "CÔNG NGHỆ BÁN DẪN VÀ VẬT LIỆU THÔNG MINH"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: TRÌNH BÀY
 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Lê Quốc Khánh,
Nguyễn Ngọc Minh,
Trần Đăng Quốc Anh,
Trần Mạnh Hùng
20206559,
20206567,
20216971,
20216999
CHẾ TẠO VẬT LIỆU GỐM ÁP ĐIỆN KHÔNG CHÌ TRÊN CƠ SỞ NỀN BATIO3 CÓ KHẢ NĂNG TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP PHA RẮN S3.1.03 111
Chiều 25/5: 13h-17h
2 Nguyễn Việt Thạch 20217016 SYNTHESIS AND APPLICATION OF PTSE2 NANOMATERIALS FOR GAS SENSORS S3.1.07 111
Chiều 25/5: 13h-17h
3 Nguyễn Ngọc Minh 20196416 THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐA CẢM BIẾN KHÍ TRÊN CƠ SỞ CÁC VẬT LIỆU NANO ỨNG DỤNG ĐO KHÍ ĐỘC Ở NHIỆT ĐỘ THẤP S3.1.09 111
Chiều 25/5: 13h-17h
4 Phạm Tiến Anh,
Đỗ Đặng Minh,
Đoàn Thế Hiếu,
Đỗ Quốc Tiệp
20217046,
20217189,
20217119,
20230099
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CVD SƯƠNG MÙ PLASMA HOẠT HOÁ CHO LẮNG ĐỌNG MÀNG MỎNG S3.1.10 111
Chiều 25/5: 13h-17h
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "CÔNG NGHỆ BÁN DẪN VÀ VẬT LIỆU THÔNG MINH"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: POSTER

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Dương Vũ Mai Phương,
Nguyễn Thu Phương,
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
20218388,
20218393,
20218373
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT NHỚ HÌNH DẠNG CỦA SỢI LEN LÔNG CỪU ĐƯỢC KHỬ VẨY BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM S3.1.16 111
Chiều 25/5: 13h-17h
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "VẬT LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: TRÌNH BÀY

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Trương Đức Quang 20196194 ANOD TRANG TRÍ CHO TITANIUM GRADE II S3.4.04 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
2 Nguyễn Quang Huy,
Nguyễn Lâm Khoa,
Hoàng Thị Mai Loan,
Phan  Anh
20206558,
20206560,
20217007,
20237957
XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NHIỄU XẠ TIA X SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PYTHON COLAB S3.4.07 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
3 Đỗ Xuân Thanh,
Nguyễn Duy Khánh,
Đào Quang Sơn,
Bùi Đỗ Trọng Bình,
Vũ  Hải
20196308,
20217003,
20212386,
20217054,
20227300
PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ DỰ ĐOÁN PHA HÌNH THÀNH CỦA CÁC HỆ HỢP KIM ENTROPY CAO S3.4.08 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
4 Phan Minh Tuấn,
Nguyễn Xuân Thành,
Đặng Văn Bằng,
Lương Phúc Lâm,
Phan Hải Đường
20196315,
20217260,
20217052,
20217167,
20237575
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HỢP KIM ENTROPY CAO ALCUCRFEMN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KIM HOÁ CƠ HỌC S3.4.09 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
5 Kiều Thị Ánh Tuyết,
Vũ Hoàng Minh Anh,
Đỗ Thị Diễm,
Trần Thị Việt Hà,
Tô Thị Ánh Dương
20197153,
20218254,
20218269,
20218289,
20238919
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ ĐẦM CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM HẠN CHẾ VẬN ĐỘNG DO HỘI CHỨNG BẠI NÃO S3.4.10 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
6 Đặng Đình Chính,
Bùi Đức Hoàng,
Nguyễn Đức Hùng,
Nguyễn Gia Khánh,
Nguyễn Hồng Tâm
20196041,
20217127,
20217135,
20217157,
20217250
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÍ NHIỆT ĐẾN CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU IN 3D DÂY TRÊN CƠ SỞ KIM LOẠI S3.4.11 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
7 Nguyễn Trung Đức,
Đỗ Tiến Long,
Trần Viết Thưởng
20217099,
20196144,
20196241
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG ĐẾN THÉP CACBON SIÊU THẤP SAU Ủ S3.4.12 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
8 Hoàng Anh Dũng,
Đỗ Thị Mai Duyên,
Đinh Thị Hoài Ngọc,
Nguyễn Thị Huyền,
Phạm Đăng Khôi
20206350,
20206357,
20206587,
20217150,
20217160
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC CỦA HỢP KIM NHÔM A356.0 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN 3D S3.4.13  
9 Nguyễn Xuân Ánh,
Nguyễn Thu Hoài,
Nguyễn Lê Mạnh An,
Nguyễn Minh Nghĩa
20206329,
20206372,
20217034,
20217215
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ ĐÔNG ĐẶC CỦA VẬT ĐÚC S3.4.14 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
10 Phạm Nhật Huy,
Bùi Thị Thùy,
Ngô Minh Anh
20218316,
20197132,
20218240
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ GĂNG TAY ĐI XE MÁY CHO NAM SHIPPER VIỆT NAM S3.4.15 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
11 Trần Thị Nga,
Đỗ Đình Lai,
Bùi Thị Linh
20197068,
20218337,
20218341
NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ QUAN TÂM VÀ CHẤP NHẬN THỜI TRANG HƯỚNG TỚI KHÔNG VỤN VẢI (ZERO WASTE FASHION) CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM S3.4.16 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
12 Nghiêm Xuân Dương 20196075 TẠO LỚP OXIT NHÔM SẮC MÀU BẢO VỆ VÀ TRANG TRÍ CHO HỢP KIM NHÔM AA6063 S3.4.17 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
13 Nguyễn Văn Quân,
Trương Văn Quyền,
Đào Thanh Quang
20206686,
20206689,
20210711
VẬT LIỆU TỔNG HỢP FES/C LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC CHO SIÊU TỤ ĐIỆN S3.4.18 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h

 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "VẬT LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: POSTER

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Nguyễn Đức Toàn,
Chu Thị Hồng,
Lâm Diệu Anh,
Ngô Quốc Thành
20228149,
20197013,
20228060,
20197106
SO SÁNH CẢM NHẬN CHỦ QUAN CỦA NGƯỜI MẶC VỚI THÔNG SỐ HIỂN THỊ ĐỘ VỪA VẶN QUẦN ÂU NỮ KHI THỬ MẪU ẢO TRONG PHẦN MỀM CLO3D S3.4.19 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
2 Phí Hải Long,
Trương Công Đại,
Trần Xuân Hải,
Lương Phúc Lâm,
Phạm Đình Việt
20206413,
20217086,
20217108,
20217167,
20217307
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT ĐẾN SỰ HOÀN NGUYÊN CỦA VIÊN QUẶNG ÉP COMPOSITE S3.4.20 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
3 Nguyễn Sỹ Long,
Nguyễn Quang Huy,
Vũ Bích Thuỷ
20206410,
20217145,
20217273
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO LÒ NUNG CHÂN KHÔNG CÓ KHÍ BẢO VỆ S3.4.21 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
4 Nguyễn Phương Thảo,
Bùi Ngọc Định,
Đoàn Thị Tỉnh,
Đoàn Ngọc Hải,
Bùi Anh Hiếu
20206531,
20206345,
20217279,
20217104,
20217115
TỔ CHỨC CỦA HỢP KIM NHÔM HỆ 6XXX CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SLM S3.4.22 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
5 Lê Thị Thu Trang 20206489 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BIẾN TÍNH THỦY TINH LỎNG BẰNG NANO SIO2 TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHUÔN ĐÚC MẪU CHẢY S3.4.23 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
6 Nguyễn Đức Thịnh,
Nguyễn Minh Hiếu,
Phạm Quốc Trung,
Nguyễn Đình Nam
20206482,
20206365,
20196253,
20196163
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC TẾ VI TRONG THÉP SWRH72A S3.4.24 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
7 Nguyễn Minh Hoàng,
Đào Mạnh Cường,
Đinh Công Thành,
Lê Trung Bắc
20206378,
20206338,
20196226,
20206330
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC TẾ VI CỦA THÉP KỸ THUẬT ĐIỆN CHỨA SI THẤP S3.4.25 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
8 Nguyễn Duy Chiến,
Phạm Đức Thái,
Bùi Đình Quang,
Nguyễn Sinh Tơn,
Phạm Văn Nhật
20206516,
20206472,
20196189,
20196249,
20217223
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HOÀN NGUYÊN QUẶNG VÊ VIÊN MANHETIT BẰNG NĂNG LƯỢNG VI SÓNG S3.4.26 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
9 Nguyễn Đức Thịnh,
Vũ Tuấn Hùng
20206483,
20206382
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NẤU LUYỆN THÉP LÀM MÁ PHANH XE MÁY TRONG LÒ CẢM ỨNG TRUNG TẦN VÀ LÒ HỒ QUANG CHÂN KHÔNG. S3.4.27 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
10 Trịnh Minh Phú,
Vũ Văn Hiệp,
Nguyễn Quang Huy,
Đinh Quang Khoa,
Ngô Minh Quân
20206576,
20196087,
20196115,
20206402,
20206453
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN PHA CỦA HỆ HỢP KIM AL-FE-NB CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KIM HÓA CƠ HỌC S3.4.28 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
11 Chu Thị Minh Thu,
Trần Đình Khải,
Nguyễn Đức Chiến,
Bùi Tuấn Dương,
Đỗ Công Sơn
20185592,
20206399,
20217055,
20217078,
20206463
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG TÁC CỦA QUẶNG VIÊN COMPOSITE VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG S3.4.29 113
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "VẬT LÝ"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: TRÌNH BÀY

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Nguyễn Đức Long,
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,
Phan Hà Minh,
Nguyễn Đức Tài
20206664,
20206632,
20206672,
20217015
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM ĐƯA KHÍ OXY VÀO BUỒNG PHẢN ỨNG TỚI TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA THANH NANO ZNO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN HƠI HÓA HỌC (CVT) S5.2.10 203
Sáng 25/5: 7h30-11h30
2 Vũ Nhật Anh,
Nguyễn Viết Bá,
Trần Viết Sang,
Lưu Bá Hoàng Anh,
Phạm Việt Tùng
20206596,
20206600,
20206691,
20217319,
20206730
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE AG/GRAPHEN ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC TRONG SUỐT DẪN ĐIỆN S5.2.11 203
Sáng 25/5: 7h30-11h30
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "KINH TẾ SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: POSTER

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Phan Duy Hoàng,
Trần Minh Nam
20191322,
20181045
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH 5S ĐỂ ĐẨY MẠNH NĂNG SUẤT SẢN XUẤT TẠI BỘ PHẬN SẢN XUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP S6.4.17 212
Sáng 25/5: 7h30-11h30
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH "MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG NGHỆ XANH ( XỬ LÝ, TÁI CHẾ, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG, VẬT LIỆU TUẦN HOÀN ...)"
PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO: POSTER

 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV TÊN ĐỀ TÀI MÃ ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM /
THỜI GIAN TÒA NHÀ C7
1 Nguyễn Phương Thảo,
Nguyễn Thị Thu Quỳnh,
Nguyễn Thị Hằng
20197109,
20197099,
20196997
NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG BỀN VỮNG MÔI ĐIÊN VÀ THIẾT KẾ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG XUÂN HÈ 2025 CHO THƯƠNG HIỆU. S2.3.25 115
Sáng 25/5: 7h30-11h30
Chiều 25/5: 13h-17h

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây